Prof. Dr. ELİF EBRU ŞİŞMAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ELİF EBRU ŞİŞMAN

T: (0282) 250 2923

M esisman@nku.edu.tr

W esisman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez: Gala gölü sulak alanının koruma ve kullanma kriterlerine göre peyzaj potansiyelinin incelenmesi (2003)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1995-1998
Tez: Erzurum Kent Merkezinde Yaya Bölgesi Olabilecek Kent Mekan Birimlerinin Belirlenmesi (1998)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1991-1995
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI / PEYZAJ MİMARLIĞI
2018-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2004-
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1997-
İdari Görevler
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-2015
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Tasarımı
Peyzaj Planlama
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TANDOĞAN O., ŞİŞMAN E. E., Public Open Space Design and Plant Design for Liveable Winter Cities, MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, vol. 13, pp. 334-346, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., The Reflection of Art Movements to the Landscape Architecture, Online Journal of Art and Design, vol. 5, 2017.
Özgün Makale
3. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., DETERMINATION OF TRAFFIC NOISE POLLUTION OFTHE CITY OF TEKIRDAG, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 17, pp. 1276-1284, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., DETERMINATION OF OPINIONS OF PEOPLE ABOUT PARKS IN TEKIRDAĞ, INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE, pp. 29-29, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
5. ŞİŞMAN E. E., EMEL B., An Ecologıcal Approach For The Plannıng of Urban River Greenways: A Merıc (Marıtza/Evros) Rıver Case Study, Turkey., Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 16, pp. 372-384, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkları Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Peyzaj Projesinin Hazırlanması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 11, pp. 98-109, 2014.
Özgün Makale
7. Sisman E. E. ., G. M. B., EVALUATION OF NATURAL AND CULTURAL PROPERTIES OF UCMAK-DERE (TEKIRDAG, TURKEY) IN TERMS OF ECOTOURISM, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol. 18, pp. 19-28, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Örneği, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 53-60, 2011.
Özgün Makale
9. ŞİŞMAN E. E., ÜNVER E., Evaluation of traffic noise pollution in Corlu, Turkey, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 3027-3033, 2011.
Özgün Makale
10. ÖZYAVUZ M., ATASEVEN Y., ŞİŞMAN E. E., Biosphere Reserve Approach: A Case Study Igneada Longoz (Flooded) Forests National Park (Kirklareli), Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 1383-1385, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ŞİŞMAN E. E., LERZAN E., ÖZYAVUZ M., The Evaluation of the Playgrounds in Respect of Child Safety: Tekirdağ (Turkey), Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 7, pp. 141-150, 2010.
Özgün Makale
12. ULUĞ V., KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Research on propagation methods of persian lily bulbs [Fritillaria persica Linn.] with various vegetative techniques, Pakistan Journal of Botany, vol. 42, pp. 2785-2792, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Çocuk Oyun Alanlarının Dağılımı ve Kullanım Yeterliliği: Tekirdağ Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 7, pp. 13-22, 2010.
Özgün Makale
14. ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Assessment of Ecological Units Important Nature Conservation Area of Thrace Region, Journal of Coastal Research, vol. 26, pp. 615-620, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
15. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., Namık Kemal Üniversitesi Yerleşke Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 6, pp. 227-234, 2009.
Özgün Makale
16. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., BAHAR E., Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 119-129, 2008.
Özgün Makale
17. KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., YETİM L., ÖZYAVUZ M., Tekirdağ Kıyı Şeridi Alan Kullanımlarının CBS yardımıyla İrdelenmes, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 5, pp. 13-25, 2008.
Özgün Makale
18. ŞİŞMAN E. E., BAHAR E., Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 327-338, 2007.
Özgün Makale
19. Sisman E. E. ., K. A. ., E. B. ., C. M., DETERMINATION OF LANDSCAPE POTENTIALITY OF ENEZ, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 7, pp. 860-866, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. Sisman E. ., E. B., EVALUATION OF WETLANDS OF TURKEY WITH RESPECT TO THE CRITERIA OF THE RAMSAR CONVENTION, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 7, pp. 647-653, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., Ecological Risk Analysis For Biotope Potantiality of Gala Lake In Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 6, pp. 1921-1927, 2003.
Özgün Makale Scopus
22. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., The Ecological Approach on Environmental Pollution, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, pp. 668-674, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Tekirdağ Kent Merkezi Dış Mekân Tasarım Elemanlarının Antropometrik Açıdan İrdelenmesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt 6, ss. 1-12, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., Tekirdağ Kent Merkezi Kıyı Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi ve Mekan Tercihine Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 12, ss. 81-89, 2015.
Özgün Makale
3. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Büyükşehir: Tekirdağ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 194-271, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ŞİŞMAN E. E., BAHAR E., Tekirdağ Kent Merkezinde Kullanıcıların Yaya Bölgeleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 134-146, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ŞİŞMAN E. E., LERZAN Y., Tekirdağ Kentinde Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 5, ss. 43-51, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ŞİŞMAN E. E., KIRZIOĞLU M. I., Erzurum Kent Merkezinde Yaya Bölgesi Olabilecek Kent Mekan Birimlerinin Saptanması ve Projelendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Trakya Üniv. Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi, Fen Bilimleri, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Industrial Heritage Sites, Yayın Yeri: , Peter Lang GmbH, Editör: Özyavuz, Murat, 2017.
Bilimsel Kitap
2. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Developments in Educational Sciences, Bölüm: Landscape Design Process of Primary School Gardens, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, 2016.
Bilimsel Kitap
3. ŞİŞMAN E. E., Integrated Land Use Management Modeling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Ergene River Basin, Bölüm: Evaluation Criteria for National Parks, Natural Asset and Important Speciecs Areas in the Delta of Maritsa- Ergen River Basin, Yayın Yeri: Namık Kemal University, Editör: Fatih KONUKÇU, Selçuk ALBUT, 2016.
Bilimsel Kitap
4. ŞİŞMAN E. E., KIRZIOĞLU M. I., KORKUT A., Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Bölüm: Determining the Borders of Conservation Area Based on Ecological Risk Analysis: Case Study of Gala Lake, Turkey., Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Prof. Dr. Recep EFE, Prof. Dr. Carmen BIZZARI, Prof. Dr. İsa CÜREBAL, Prof. Dr. Gulnara N. NYUSUPOVA, 2015.
Bilimsel Kitap
5. ŞİŞMAN E. E., Advances in Landscape Architecture, Bölüm: Pedestrian Zones, Yayın Yeri: InTech, Editör: Murat ÖZYAVUZ, 2013.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Bitki Tanıma ve Değerlendirme Kılavuzu, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2012.
Ders Kitabı
2. KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Peyzaj Mimarlığı, Yayın Yeri: Verda Yayın Evi, 2010.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TANDOĞAN O., ŞİŞMAN E. E., Herkes İçin Tasarım ve Çocuk Oyun Alanları, 3. Uluslarası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (04.05.2018-05.05.2018).
Tam metin bildiri
2. EKİCİ B., ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Design in Urban Space in Terms of Climate Bioclimatic Comfort, X. International Conference on Global Trends in Academic Research (21.04.2018-22.04.2018).
Özet bildiri
3. ŞİŞMAN E. E., EKİCİ B., GÜLTÜRK P., Sustainable Cities and Green Infrastructure, X. International Conference on Global Trends in Academic Research (21.04.2018-22.04.2018).
Özet bildiri
4. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Evaluation of Communication Elements in Scale of Tekirdag City Center in Terms of Visual Pollution, International Conference on Agriculture Forest Food (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
5. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Evaluation of Neighbourhood Unit Parks in Urban Green Area System, X. International Sinan Symposium (27.04.2017-28.04.2017).
Tam metin bildiri
6. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., The Effects of Renewal Areas to The Urban Life Quality, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (01.09.2016-04.09.2016).
Sözlü Bildiri
7. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., The Reflection of Art Movements to the Landscape Architecture, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (01.09.2016-04.09.2016).
Sözlü Bildiri
8. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Kent Mobilyalarının Kent Estetiğine Katkısı, International Multidisciplinary Conference (21.04.2016-22.04.2016).
Tam metin bildiri
9. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., Yerleşke ve Peyzaj İlişkisi, International Multidisciplinary Conference (21.04.2016-22.04.2016).
Tam metin bildiri
10. EKİCİ B., ŞİŞMAN E. E., A Case Study on The Botanical Potential and Sufficiency of Primary School Playgrounds in Tekirdag, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (03.02.2016-06.02.2016).
Özet bildiri
11. ŞİŞMAN E. E., EKİCİ B., Natural Play Areas for Children’s Development, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (03.02.2016-06.02.2016).
Özet bildiri
12. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., EKİCİ B., Kentsel ve Kırsal Peyzaj Ekolojik Koridorları olan Yeşil Köprüler, 1st Internetional Congress on Engineering, Architecture and Design (13.11.2015-14.11.2015).
Özet bildiri
13. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., KARAKAYA AYTİN B., Limitations in Landscape Planning and Design, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu (21.04.2015-22.04.2015).
Tam metin bildiri
14. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., The Development and Boundaries of Garden Art in Historical Perspective, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu (21.04.2015-22.04.2015).
Tam metin bildiri
15. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Examination of Tekirdag City Center Outdoor Design Elements in Terms of Anthropometry, International Congress of Anthropological Sciences ICAS (09.04.2015-11.04.2015).
Özet bildiri
16. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., ELKIRAN G., A Research on Primary Schoolyards in Terms of Landscape Planning and Design: Tekirdag, International Caucasian Forestry Symposium (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
17. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., ELKIRAN G., Determination of Present Status of Parks in Tekirdag City Center and Design of Proposal Project for a Sample Park, International Caucasian Forestry Symposium (24.10.2013-26.10.2013).
Sözlü Bildiri
18. ÖZYAVUZ M., ATASEVEN Y., ŞİŞMAN E. E., Biospher Reserve Approach: A case Study İğneada Longoz (Flooded) Forest National Park (Kırklareli), Sustainable Development in Southeast Europe (16.06.2009-18.06.2009).
Poster
19. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Water Efficient Landscaping: Xeriscape, 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture (28.05.2009-30.05.2009).
Poster
20. KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., ETLİ B., Istranca-Igneada Longos Forest and Ecological Damage, Eight Scientific Practical Conference “Ecological Problems of Bulgarian Agriculture in EU (02.05.2007-04.05.2007).
Poster
21. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ÖZER T., Kentsel Planlama ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi:Tekirdağ Örneği, Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu (07.06.2006-09.06.2006).
Sözlü Bildiri
22. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., ÇİLEK M., A Study on Determination of Landscape Potantiality of Enez, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation (14.07.2005-15.07.2005).
Sözlü Bildiri
23. ŞİŞMAN E. E., ETLİ B., Evaluation of Wetlands of Turkey with Respect To Criteria of Ramsar Convention, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation (14.07.2005-15.07.2005).
Sözlü Bildiri
24. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., Significance of Wetlands in the Conservation of Biodiversity, International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development (07.06.2004-10.06.2004).
Poster
25. ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., ETLİ B., The Ecological Approach on Environmental Pollution, 5th International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A) on Transboundary Pollution (07.11.2002-10.11.2002).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., İklim Değişikliğinin Peyzaj Mimarlığında Suyun Kullanımı Üzerine Etkileri, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Poster
2. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., BİLGİLİ B. C., Açik Ve Yeşil Alanlarin Kent Ekolojisine Etkisi, Tekirdağ Örneği, Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Sözlü Bildiri
3. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., İğneada’nın Ekoturizm Potansiyeli ve Bölge Halkının Yararalanama Olanakları, I. Trakya Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu (16.10.2009-18.10.2009).
Sözlü Bildiri
4. ETLİ B., KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., Süs Bitkilerinin Estetik ve İşlevsel Etkileri Tekirdağ Kent Merkezi Örneğ, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi (08.11.2006-10.10.2006).
Sözlü Bildiri
5. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., Istranca Dağları ve İğneada’nın Ekoturizm Potansiyeli, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV (14.10.2005-15.10.2005).
Sözlü Bildiri
6. YETİM L., KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., Tekirdağ Kıyı Şeridi Alan Kullanım Kararlarının Ekolojik Boyutta İrdelenmesi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı-Türkiye Kıyıları 04 Konferansı (04.05.2004-07.05.2004).
Poster
7. ETLİ B., ŞİŞMAN E. E., Edirne Söğütlük Ormanı Rekreasyonel Potansiyeli ve Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi (09.04.2004-11.05.2004).
Sözlü Bildiri
8. ŞİŞMAN E. E., YILMAZ R., ETLİ B., Çevre Sorunlarının Sulak Alanlar Üzerine Etkisi: Gala Gölü Örneği, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı (05.11.2002-08.11.2002).
Sözlü Bildiri
9. YILMAZ H., ŞİŞMAN E. E., BULUT Y., ZENGİN M., Palandöken ve Sarıkamış Kış Turizm Merkezlerinin Rekreasyonel Kaynak Değerlerinin Sürdürülebilir Kullanımı Yönünden Değerlendirilmesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı Kongresi (19.10.2000-21.10.2000).
Sözlü Bildiri
10. YILMAZ H., KIRZIOĞLU M. I., ŞİŞMAN E. E., Oltu Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Rekreasyonel Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu (01.07.1998-03.07.1998).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. (01.01.2013-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
2. (01.01.2012-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
3. (01.01.2011-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
4. (01.01.2011-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
5. Humanitas, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
7. Asian Journal of Current Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. British Journal of Applied Science & Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: İstanbul Fatih İlçesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 31.03.2016-01.08.2017.
2. Tekirdağ İli Rekreasyon ve Turizm Alanlarının Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 21.07.2014-26.01.2016.
3. Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.04.2014-29.12.2015.
4. Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Park Projesinin Hazirlanması, BAP, Proje Koordinatörü.
5. Erzurum Kent Merkezinde Yaya Bölgesi Olabilecek Kent Mekan Birimlerinin Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, DİĞER, Araştırmacı.
6. Tekirdağ Kent Merkezi Sahil Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi, BAP, Proje Koordinatörü.
7. Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu-Yörükköyü Örneği, DİĞER, Araştırmacı.
8. Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi, DİĞER, Proje Koordinatörü.
9. Peyzaj Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Tekirdağ Kıyı Şeridi Örneğinde Araştırılması, DİĞER, Araştırmacı.
Üyelikler
KURUMSAL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ, Başkan, 2008-.
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, Üye.